رفتن به محتوای اصلی
ردیفنام کارفرمانوع آسانسورتعدادمشخصات فنی
۱شرکت سرمایه گذاری مسکن تبریزمسافربر۸۶ دستگاه آسانسور ۷ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین MDF، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین MDF، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲شرکت پارس پیمان توس
(پروژه بانک تجارت)
مسافربر
گیرلس
۲۱ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک   ، کابین استیل ویتور، سرعت ۱٫۶، سیستم  ۳VF
۱ دستگاه آسانسور ۱۲ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک   ، کابین استیل ویتور، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۳پروژه جماران
(سپاه)
مسافربر۱۶ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل، سرعت ۱
۴شرکت پرهون طرح (پروژه مهناز)مسافربر
گیرلس
۲۱۰ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک   ، کابین استیل، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۵سازمان نظام مهندسی استان تهرانمسافربر۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۶شرکت بردو
( ساختمان بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی گلابر و مشمپا زنجان)
مسافربر۵۲ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۳ دستگاه آسانسور ۱۰ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۷برج آسمان
(سپاه)
مسافربر
گیرلس
۶۲ دستگاه آسانسور ۱۵ نفره، ۲۱ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم  ۳VF
۲ دستگاه آسانسور ۱۲ نفره، ۲۱ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۲ دستگاه آسانسور ۱۰ نفره، ۲۱ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم  ۳VF
۸کوثر (سپاه) مسافربر۱۶۸ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۸ دستگاه آسانسور ۱۰ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۹شرکت سرمایه گذاری مسکن ( فرهنگ)مسافربر
گیرلس
پانوراما
۳۲ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک   ، کابین شیشه ای ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور ۶ نفره، ۱۱ توقف، درب تمام اتوماتیک   ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم  ۳VF
۱۰دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی لویزانمسافربر
گیرلس
۳۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک مایلر، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور ۱۶ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک مایلر، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم  ۳VF
۱۱بیمه تامین اجتماعی شعبه رودهنمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱۲بیمه تامین اجتماعی شعبه اسلامشهرمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۳ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱۳بیمه تامین اجتماعی شعبه پاکدشتمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۳ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱۴بیمه تامین اجتماعی شعبه قرچکمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۳ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱۵بیمه تامین اجتماعی شعبه فیروزکوهمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱۶مجتمع پذیرایی فدک (سپاه)مسافربر
هیدرولیک
۳۱ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵
۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۳ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵
۱۷شرکت تولیدی و صنعتی رکن سولهمسافربر
هیدرولیک
۱۶ نفره، ۳ توقف، درب نیمه اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵
۱۸شرکت ایران سازه (مجتمع مسکونی مجیدیه)مسافربر۴۶ نفره، ۷ توقف، درب نیمه اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱۹بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهرستان بوکانتخت بر۲۲۱ نفره، ۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۲۰بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان نهاوندبرانکاردبر
تخت بر
۴۲ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۸، سیستم  ۳VF
۲ دستگاه آسانسور برانکاردبر ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۸، سیستم ۳VF
۲۱بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان تکابداروبر برانکاردبر تخت بر۶۲ دستگاه آسانسور داروبر ۱۰۰ کیلوگرم، ۲ توقف
 ۲دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۸، سیستم  ۳VF
۲ دستگاه آسانسور برانکاردبر ۱۳ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۸، سیستم ۳VF
۲۲بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سینای اراکمسافربر
تخت بر
هیدرولیک
پانوراما
گیرلس
روملس
۸۲ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۰ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF ، روملس
۲ دستگاه آسانسور برانکاردبر ۱۳ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۸ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۳ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۱ دستگاه آسانسور نفربر ۸ نفره، ۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین شیشه ای ، سرعت ۱، سیستم ۳VF ، روملس
۲۳دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهرانمسافربر
روملس
۱۱ دستگاه آسانسور نفربر ۸ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF ، روملس
۲۴دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی پروژه بیمارستان علامه بهلول گنابادداروبر
مسافربر
تخت بر
گیرلس
هیدرولیک
۱۰۲ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۲ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۲ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۰ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲ دستگاه آسانسور مسافربر ۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۱ دستگاه آسانسور داروبر ۱۰۰ کیلوگرم، ۳ توقف
۲۵شرکت مبین سازه پارندمسافربر
گیرلس هیدرولیک
۳۲ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۳ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۲، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۵ نفره، ۴توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۲۶شهرداری منطقه ۵ (مدرسه معلولین امامعلی)تخت بر هیدرولیک۲۲ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۴ نفره، ۲توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۲۷شهرداری منطقه ۵ (زیرگذر مترو میدان آزادی)برانکاردبر
روملس
۲۱۹ نفره، ۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۸شرکت بهساز بلند پایه (بیمارستان شهید رجایی کرج)تخت بر
مسافربر
۴۳ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۸، سیستم  ۳VF
۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۸ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۹سرمایه گذاری مسکن شمال (بام چالوس)مسافربر۴۲ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۲ نفره، ۱۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم  ۳VF
۲ دستگاه آسانسور مسافربر ۸ نفره، ۱۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۳۰شرکت چاوش راه بنا (بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهرستان سیرجان )داروبر
تخت بر
مسافربر
۸۳ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۰ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳ دستگاه آسانسور داروبر ۱۰۰ کیلوگرم، ۳ توقف
۳۱شرکت پایست سازه غرب
(بیمارستان شهرستان اسلام آباد غرب)
تخت بر
برانکارد بر
داروبر
۵۲ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور برانکاردبر ۱۳ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲ دستگاه آسانسور داروبر ۱۰۰ کیلوگرم، ۳ توقف
۳۲پروژه فرماندهی مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل
(پادگان سید الشهدا صافات)
شهرستان زیباکنار
مسافربر
روملس
گیرلس
۸۴ دستگاه آسانسور۵  نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF ، روملس
۴ دستگاه آسانسور ۶ نفره، ۳ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳۳شرکت انفورماتیک کیشمسافربر
هیدرولیک
۱۸ نفره، ۳توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۳۴بیمارستان۱۰۰ تختخوابی شهرستان فردوستخت بر
مسافربر
۴۲ دستگاه آسانسور تخت بر ۲۱ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۸، سیستم ۳VF
۲ دستگاه آسانسور مسافربر ۹ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳۵شرکت شمس عمران (دانشگاه مالک اشتر)مسافربر
برانکارد بر
۵۴ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۰ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور برانکاردبر ۱۳ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۳۶شرکت بتن سرای سلیم (دانشگاه علوم توان بخشی و بهزیستی)مسافربر۲۸ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، سیستم ۳VF
۳۷شرکت گلدیران LGباربر۴۱ دستگاه آسانسور باربر ۲۰۰۰ کیلوگرم، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک با عرض ۲۳۰ سانتی متر ، کابین رنگ، سرعت ۰٫۵، سیستم  ۳VF
۱ دستگاه آسانسور باربر ۳۷۵۰ کیلوگرم، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک با عرض ۲۳۰ سانتی متر ، کابین رنگ، سرعت ۰٫۵، سیستم  ۳VF
۱ دستگاه آسانسور باربر ۴۷۵۰ کیلوگرم، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک با عرض ۲۳۰ سانتی متر ، کابین رنگ، سرعت ۰٫۵، سیستم  ۳VF
۱ دستگاه آسانسور باربر ۴۷۵۰ کیلوگرم، ۲ توقف، درب تمام اتوماتیک با عرض ۲۳۰ سانتی متر ، کابین رنگ، سرعت ۰٫۵، سیستم  ۳VF
۳۸کارخانه بهنوشمسافربر
هیدرولیک
پانوراما
۱۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۸ نفره، ۲توقف با کورس حرکتی ۱۸ متر، درب تمام اتوماتیک ، کابین شیشه ای ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
تماس با ما برگشت به بالا